Descripció del projecte

Són dos equips de treball construïts per muntar els tacs silenciadors (silentblock) del motor del cotxe; unes peces de cautxú especial comprimit que es col·loquen entre dues peces en moviment per absorbir-ne les vibracions i els sorolls. 

Cada banc de treball està format per una zona de carrega manual de components, un mòdul de verificació de presència i models dels components, un mòdul d'acoblament de tots els components mitjançant tecnologia pneumàtica i una estació de premsa electrònica.

Per a cada model de silentblock és necessari el canvi de 5 utillatges (per mòdul) intercanviables (canvi ràpid) per a diferents famílies de components. 

El principal valor afegit d?aquests bancs de treball és, d?una banda, l?ús de la visió artificial per identificar el model necessari de cada component i, d?altra banda, la possibilitat de tenir la traçabilitat del producte, qüestió imprescindible en el sector automobilístic per temes de seguretat.  

Detalls

  • Any: 2017
  • Tecnologia utilitzada: visió artificial, pneumàtica i electrònica
  • Sector: automòbil
  • Peces/minut: 12 segons per cicle 
  • Núm. de components: múltiples 

Comparteix-lo