Els clients de CMTEC valoren l'alt coneixement tècnic, el rigor i la capacitat de crear solucions simples
  • 28/06/21

Els clients de CMTEC han constatat en un estudi qualitatiu de com perceben la nostra empresa que valoren, especialment, l'alt coneixement tècnic del nostre equip, així com la capacitat de donar solucions tècniques simples a problemes complexos.

Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen de les entrevistes realitzades per una consultora externa a diversos clients estratègics de CMTEC.

Durant les entrevistes, els clients també van assenyalar el rigor i la professionalitat amb què treballa l'equip de CMTEC, així com la flexibilitat i la capacitat d'adaptació del projecte a mesura que els requeriments del client evolucionen.

L'informe també assenyala el compromís que demostra tota l'organització per resoldre qualsevol situació d'urgència del client i l'entrega de l'equip durant totes les fases del projecte.

Les entrevistes a clients s'inclouen dins el projecte #ActitudCMTEC que es va iniciar el mes de març i que inclou diverses accions per analitzar externament i internament els valors diferencials de l'organització per establir un pla de millores transversal.