Arrenca el projecte #ActitudCMTEC per identificar i consolidar els valors diferencials de CMTEC
  • 02/06/2021
El mes de març vam iniciar el projecte #ActitudCMTEC que preveu diverses accions de treball amb les parts principals de la nostra cadena de valor.

L'objectiu és identificar els valors diferencials de CMTEC, per articular un pla de proposta de millores orientat a fomentar la relació amb els clients en aquest sentit.

La direcció de CMTEC constata que "creiem que estem en una bona posició de mercat, que tenim uns recursos de talent increïbles, però sempre dels sempres hi ha coses per millorar. L'actitud CMTEC comença pel convenciment de tots plegats que l'excel·lència vol dir sempre una mica més".

El projecte, que ha liderat una consultora externa, es va iniciar amb diverses entrevistes en profunditat a clients CMTEC per identificar la percepció i el posicionament de la nostra organització. Durant les entrevistes, els clients també van donar la seva visió respecte accions de millora entorn dels valors diferencials.

La següent fase va ser una dinàmica de grup de tot l'equip de CMTEC al complet per identificar internament els mateixos paràmetres de millora i contraposar-los a la visió que havien reflectit els clients.
L'equip també va treballar els valors clau identificats en una acció de team Building realitzada in company.

El projecte es tancarà amb una sessió de treball de tots els equips per traçar un pla d'accions concret i calendaritzat per donar resposta tant a la visió traçada pels clients, com als processos o punts clau de la cadena de valor identificats com a millorables a nivell intern.