Descripció del projecte

Aquesta màquina fa l'empastillat de difusors a una cadència de 110 a 150 cpm i, a continuació, fa un control fluorhídric de cada un dels conjunts, per a garantir-ne la qualitat del clavat.

Es tracta d'una màquina rotativa continua, on els seus moviments es fan a través d'un motor reductor elèctric i lleves mecàniques. 

Està pensada per poder muntar tres models diferents de difusors i dos models de bus. També ha estat preparada per poder alimentar i controlar dos models dels difusors muntats en altres màquines i, en aquest cas, utilitzar-la com a màquina de control d'empastillat.

Detalls

  • Any: 2015
  • Tecnologia utilitzada: moviment continu
  • Sector: cosmètica
  • Peces/minut: 110 - 150
  • Núm. de components: 2 (3 models + 2 models) + control fluorhídric

Comparteix-lo