Indústria 4.0

Connectivitat informàtica

L’entorn en el qual desenvolupem la nostra activitat ens impulsa a seguir endavant i a incorporar les millores que ens permetin avançar cap a l’excel·lència. Amb aquest esperit, ens endinsem en la indústria 4.0 i afegim al procés de construcció de la màquina convencional els aspectes vinculats a la seva connectivitat amb la xarxa informàtica.
Ens apropem, a poc a poc, a la màquina ‘intel·ligent’, la qual es caracteritza per controlar tots els processos des del sistema informàtic.

Davant d’un futur encara desconegut, treballem amb un present 4.0 que ens permet oferir equips de treball amb alguns avantatges respecte als sistemes convencionals:

  1. Capacitat de preveure les avaries lligades al final de la vida útil de cada component i de tot l’equip de treball, gràcies a la informació que, via informàtica, ens facilita la màquina.

  2. Possibilitat d’analitzar els punts febles i poder-los millorar per augmentar-ne l’eficiència, gràcies a la informació exhaustiva i continuada que ens facilita la màquina.

  3. Detecció d’avaries en temps real i, per tant, agilitat en la resolució.

  4. Estalvi energètic, generat per les aturades automàtiques de la màquina quan no detecta activitat, així com per la identificació de qualsevol anomalia en l’ús dels recursos energètics.

  5. Assistència remota des d’un dispositiu informàtic.