Solucions d'enginyeria

Projectes a mida

Oferim solucions d’enginyeria per automatitzar processos a la indústria. Som especialistes en els sectors de perfumeria i cosmètica, automoció, farmàcia i alimentació.

Fem projectes a mida de les vostres necessitats. És a dir, no fabriquem estàndards, sinó que sempre treballem de manera personalitzada i individualitzada.

Aportem criteri tècnic a cada un dels projectes que desenvolupem. Com a experts en el sector, ens traslladeu la necessitat i amb els nostres coneixements cerquem la solució òptima.

Ens responsabilitzem del projecte en totes les seves fases. Fem el disseny integral, triem els materials adequats, en fem la recepció, les comprovacions i el muntatge a les instal·lacions de CMTEC i, finalment, fem la posada en servei a casa vostra.

En el desenvolupament dels projectes emprem diferents tecnologies:

 • Tecnologia pneumàtica

  És la tecnologia amb més recorregut en el món de la indústria. Ens permet automatitzar moviments a un cost inferior a d’altres tecnologies, sempre tenint en compte la limitació en velocitat i precisió.

 • Tecnologia hidràulica

  Ideal sempre que necessitem aplicar forces addicionals, ja que treballa amb pressions més altes.

 • Tecnologia del moviment continu

  L’ús d’aquesta tecnologia permet incrementar els temps de producció i, per tant, obtenir rendiments nets superiors. També fa que els costos de manteniment dels sistemes siguin significativament inferiors.

 • Robòtica

  Ens aporta una gran adaptabilitat, perquè permet manipular fàcilment productes de diferents formats i mides i perquè pot fer qualsevol moviment en totes direccions.

 • Visió artificial

  Essencialment, és un excel·lent recurs per verificar la qualitat del producte, així com per identificar-lo i situar-lo en un punt determinat de l’espai. També ens permet garantir que el producte té totes les peces i que s’ha fet correctament el canvi de model a produir.

 • Impressió en 3D

  Ens facilita la fabricació de prototips en un temps més reduït que seguint el procés habitual i ens possibilita fabricar determinats components de la màquina a un preu assequible, ja sigui per envellir l’equip de treball com per resoldre satisfactòriament petits acoblaments de peces de diferent format o característiques, entre d’altres.