Muntar 7 referències diferents, amb robots Delta i visió artificial
  • 11/05/2022
Després de diversos mesos d'intensos treballs, us presentem un projecte en el qual hem superat els reptes que ens havia marcat el client: poder muntar 7 tipus de taps de diferents formats, amb la màxima rapidesa i eficiència.

La màquina que veieu al vídeo munta 180 taps per minut. Els munta de dos en dos i per tant, treballa a 90 cops.

Per a l'equip de CMTEC ha suposat un salt endavant per superar no només les exigències de productivitat, sinó per fer que la màquina sigui molt senzilla d'operar.
Hem dissenyat i fabricat una màquina que incorpora dos robots Delta, així com la visió artificial.
En la primera fase, la màquina recepciona a través d'una cinta transportadora els cossos dels taps que arriben en posició vertical. A través de visió artificial, una càmera identifica els graus de rotació del cos del tap. Uns pinces motoritzades del robot Delta s'encarreguen d'agafar les peces, girar-les els graus que correspongui i encaixar-les a l'utillatge.
En la segona fase, un segon robot Delta agafa els taps i els clava sobre el primer cos que ja és als utillatges.

Finalment, una estació de control d'altura valida que el tap està ben clavat i en una inspecció per visió artificial separa les peces que no compleixen l'estàndard de qualitat marcat.