Una aposta per la maquinària 4.0
  • 15/12/2017
La indústria 4.0 -també coneguda com quarta revolució industrial o indústria intel·ligent- comença a ser una realitat. I des de CMTEC ens hi hem endinsat per poder oferir el millor servei als nostres clients. 

De moment, el present 4.0 ens permet oferir equips de treball amb alguns avantatges respecte als sistemes convencionals: 
  • Capacitat de preveure les avaries lligades al final de la vida útil de cada component i de tot l'equip de treball, gràcies a la informació que, via informàtica, ens facilita la màquina. 
  • Possibilitat d'analitzar els punts febles i poder-los millorar per augmentar-ne l'eficiència, gràcies a la informació exhaustiva i continuada que ens facilita la màquina. 
  • Detecció d'avaries en temps real i, per tant, agilitat en la resolució. 
  • Estalvi energètic, generat per les aturades automàtiques de la màquina quan no detecta activitat, així com per la identificació de qualsevol anomalia en l'ús dels recursos energètics. 
  • Assistència remota des d'un dispositiu informàtic.
Si us pregunteu quin és l'objectiu d'aquesta revolució, la resposta es troba en la possibilitat de disposar de fàbriques intel·ligents, que puguin adaptar-se molt millor a les necessitats i als processos de producció i que puguin assignar més eficientment els recursos. També es busca el major respecte pel Medi Ambient, així com aconseguir cadenes de producció molt més ben comunicades entre si.